Ruven Levav – buurtproject Lokaal 1B

Ruven Levav (Rehovot, 1948 – Amsterdam, 2014) – vergeten kunstenaar

Wat als je naar een vreemd land afreist, matig succesvol bent in de lokale kunstscène en vervolgens afzakt tot een zonderling?

In 1989 kocht het Stedelijk Museum Amsterdam een groot schilderij van Levav. Zijn werk wordt in Collection d’Art, Museum Fodor en zelfs bij galerie Yvon Lambert in Parijs tentoongesteld. Levav is in de jaren 80 blijkbaar redelijk succesvol. Maar zonder een grote doorbraak is deze kunstenaar gedoemd tot de middelmatigheid. Zou hij zich hierdoor van de samenleving hebben afgekeerd? Het werk van na 1990 is van matige kwaliteit, vaak niet afgemaakt en onverkocht gebleven. Levav woonde op de Krammerstraat in een huis dat betaald werd door een mecenas. Hier heeft hij tot aan zijn dood gewerkt.

Op 31 juli 2014 – een dag voordat woningcorporatie de Kei het huis van de overleden kunstenaar kwam leeghalen – kreeg Menno Dudok van Heel de gelegenheid om werk te kiezen uit de nalatenschap. Vrienden en familie waren hem voor geweest maar in de gigantische troep die hij in het huis aantrof waren toch nog 50 werken die wat hem betreft een nieuw leven toebedeeld moesten krijgen.

Een kleine twee jaar later is Lokaal 1B dit buurtproject gestart waarvan het resultaat hier te bezichtigen is. Buurtbewoners mochten een werk uit de tentoonstelling kiezen om mee naar huis te nemen. Met dit project willen we een band met de buurt opbouwen en mensen met beeldende kunst in aanraking brengen. Ruim twintig geïnteresseerden kwamen op de tentoonstelling af en hebben nu een originele Levav boven de bank hangen!

Tentoonstelling: Lokaal 1B (21 en 22 april 2016)
Fotografie: Annelies Verhelst

De nieuwe eigenaren gingen op de foto met het door hen uitgekozen kunstwerk. De foto’s zijn te zien in Lola Luid.