Casper van der Heijden

Wie: Casper, 34, import-Amsterdammer uit Nijmegen.
Wat: Ik werk voor de Stichting Sharing Perspectives – we organiseren virtuele uitwisselingsprogramma’s voor jongeren en studenten uit Europa, Noord-Afrika en het Midden Oosten.
Waarom: Omdat ik vind dat iedere jongere een betekenisvolle en constructive internationale en cross-culturele ervaring zou moeten hebben tijdens zijn onderwijs / opgroeien en maar een klein deel van de jongeren in Europa en daarbuiten de mogelijkheid krijgt om fysiek op uitwisseling te gaan. Dus bieden wij die mogelijkheid online zodat meer mensen deze ervaring en daarmee vaardigheden kunnen opdoen die zo belangrijk zijn in de huidige geglobaliseerde wereld.
Lievelingskleur: Groen.

Welke droom heb je opgegeven?
Miljonair zijn voor mijn 30e.

www.sharingperspectivesfoundation.com