Opvang ongedocumenteerden in Lola Luid

In samenwerking met de gemeente Amsterdam zal er in ons pand vanaf november 2018 opvang gecreëerd worden voor 150 ongedocumenteerden. Dit zijn mensen die in het proces van een asiel aanvraag zitten of uitgeprocedeerd zijn en geen plek hebben om te wonen.

In ons pand wordt 24 uurs opvang gerealiseerd. Wij staan uiteraard volledig achter het realiseren van 24 uurs opvang. Gelukkig onderkent de gemeente daarnaast ook het belang van Lola Luid en onze verbindende rol in de buurt. We zijn tenslotte niet enkel een broedplaats, maar werken nauw samen met de buurt, organiseren allerlei activiteiten, geven buurtinitiatieven een plek en bieden een ontmoetingsplek voor uiteenlopende doelgroepen. Daarom is besloten dat in elk geval een deel van Lola Luid blijft behouden.

Op dit moment werken we samen met de gemeente aan een verdeling en de details over hoe we dit gaan inrichten. In elk geval is duidelijk dat het restaurant monsieur.dame blijft bestaan. We vertrouwen op een positieve uitkomst, een constructieve samenwerking en hopen dat we als Lola Luid een toegevoegde waarde kunnen bieden voor deze nieuwe groep mensen. En uiteraard blijven we ons met heel veel energie inzetten voor de buurt.

Het kwartiermakersteam

Shai, Andrea en Annelies